Viaje a la luzPrecio: 15,50 €
_________________________________________________________________________________

El viatge com a descobriment i rememoració, com a projecció de la pròpia biografia. Tot això, i més, pot ser un viatge; depèn de qui el faci, de com el faci, per què i per a què el faci.

Alfonso Corominas nos brinda una manera diferente de conocer Córdoba y Granada en la que el oído, el tacto y el olfato nos descubren una nueva dimensión de las dos ciudades más árabes de Occidente. Con esos medios describe un viaje real a la capital califal y otro imaginario a Granada, en los que se mezclan la emoción del presente con los recuerdos de esos lugares que ha visto y ya nunca podrá ver; pero, ¿acaso no sucede lo mismo en cualquier viaje?

El recorrido por Córdoba y Granada que Corominas nos ofrece se convierte así en otra manera de descubrir la esencia y los tesoros de las dos ciudades andaluzas, y se transforma en este libro de viajes, que hoy presentamos, en el que no se renuncia a la belleza de la luz porque ese resplandor de Andalucía vive en su cultura y sus costumbres.

Eso sí, cuando uno es ciego debe buscarla con la sensibilidad, el buen ánimo y el humor con que lo hace Alfonso Corominas que, dotado de una gran capacidad narrativa, utiliza para ello todos los recursos. Incluso el de lograr que Alfred Hitchcock haga un cameo más de los tantos que hizo en el cine y se convierta en un inesperado y sorprendente compañero de su Viaje a la luz.

 

Alfonso Corominas ens ofereix una manera diferent de conèixer Còrdova i Granada en la qual l'oïda, el tacte i l'olfacte ens descobreixen una nova dimensió de les dues ciutats més àrabs d'Occident. Amb aquests mitjans descriu un viatge real a la capital califal i un altre d'imaginari a Granada, en què es barregen l'emoció del present amb els records d'aquests llocs que ha vist i que ja mai podrà veure; però, no succeeix el mateix en qualsevol viatge?
 
El recorregut per Còrdova i Granada que Corominas ens ofereix es converteix així en una altra manera de descobrir l'essència i els tresors de les dues ciutats andaluses, i es transforma en aquest llibre de viatges, que avui presentem, en el qual no es renuncia a la bellesa de la llum perquè aquest resplendor d'Andalusia viu a la seva cultura i als seus costums.
 
Això sí, quan hom és cec ha de buscar-la amb la sensibilitat, el bon ànim i l'humor amb què ho fa Alfons Corominas que, dotat d'una gran capacitat narrativa, utilitza tots els recursos per assolir-ho. Fins i tot el d'aconseguir que Alfred Hitchcock faci un cameo més dels tants que va fer en el cinema i es converteixi en un company inesperat i sorprenent del seu viatge a la llum.


Espanyol


ISBN: 978-84-96434-29-5
Format: Paper
Pàgines: 168
Encuadernació: 140 x 213 mm
Portada: Rústica con solapas
PRIMERAS PÁGINAS PDF icon viaje_a_la_luz_ade.pdf