Autor

Aníbal de Beldaz, Luís Benítez de Lugo y Pilar Serrano

Aníbal de Beldaz, Luís Benítez de Lugo i Pilar Serrano són tres persones lligades íntegrament a la comarca d'Entreparques, on resideixen i treballen com a professors, antropòlegs o periodistes des de fa anys.

Els tres aporten a aquesta obra els seus coneixements sobre els pobles i espais naturals que composen aquesta àmplia comarca de la província de Ciudad Real.