Autor

Fundación Las Edades del Hombre

L'Església ha creat i conservat al llarg dels temps el seu patrimoi històric-artístic per a posar-lo al servei del poble amb vista a la seva evangelització. Aquest immens patrimoni, molts cops oblidat, va constituir la base de la Fundació Las Edades del Hombre.

Unit al seu caràcter religiós i eclesiàstic, Las Edades del Hombre té com a finalitat la promoció de la cultura a través dels següents instruments: conservació, desenvolupament, protecció i difusió del patrimoni, que posseeixen les onze diòcesis catòliques a Castella i Lleó.

Aquests objectius es materialitzen en tota classe d'estudis, investigacions, i activitats socials, culturals i artístiques que constribueixen al coneixement i als designis per a les que aquest patrimoni va ser creat.