Quiénes somos

Alhena Fábrica de Contenidos, S.L. és un projecte editorial multimèdia, multicanal i multisuport l'objectiu del qual és la creació de continguts d'oci susceptibles de ser publicats en qualsevol canal o suport existent.

La base del nostre projecte se centra en:

Professionalitat: grup de professionals amb àmplia experiència editorial.

Noves tecnologies: L'ús i aprofitament de les noves tecnologies en la gestió de continguts i projectes editorials.

A més de per la seva temàtica i funcionalitat, aquest segell es defineix pel tractament dels continguts:

Enfocament: llibres pràctics d'autor.

Innovació: recerca de temes nous o temes clàssics tractats des d'un punt de vista diferenciat.

Especificitat: la nostra capacitat de crear valor es basarà en l'habilitat reconeguda d'orientar l'usuari en les seves opcions d'oci.

Qualitat: despertar una sorpresa positiva.

ELS NOSTRES ASPECTES DIFERENCIALS

Llibres i guies d'autor

Allunyar-se de les bases de dades, de la selecció arbitrària, de l'objectivitat de la informació per apropar-se al lector amb un plantejament propi, diferent, personalitzat. L'autor com a fil conductor de les opcions d'oci.

Qualitat i cura en l'edició

L'equip d'Alhena Fábrica de Contenidos, S.L. ha estat acuradament seleccionat per tal d'incorporar persones i empreses amb experiència i idees pròpies. Així, hem aconseguit:

  • Arxiu fotogràfic de patrimoni i monuments amb més de 300.000 imatges.
  • Arxiu fotogràfic de natura i espais a l'aire lliure amb 500.000 imatges.
  • Empresa d'impressió i pre-impressió.
  • Empresa de serveis editorials.

Capacitat d'accés ràpid al mercat de continguts

Gràcies a la nostra inversió en noves tecnologies, els nostres continguts es poden publicar en qualsevol canal i suport, així com mantenir actualitzats diversos canals alhora, amb el consegüent estalvi de recursos i temps.

Invertim en continguts de qualitat i en l'actualització periòdica dels mateixos.

Enfocament

El lector és objecte i centre de tota la nostra activitat i, com a tal, totes les accions empreses es dirigeixen a proporcionar-li la major satisfacció i les millors experiències. Això porta a que les nostres publicacions no incloguin cap tipus de publicitat. El lector paga exclusivament per allò que cerca: continguts de qualitat.

LES NOSTRES DADES

Alhena Fábrica de Contenidos, S.L

C/ Rabassa, 54, local 1

08024 Barcelona

Tel.: 934 518 437

NIF: B-63329338

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 36263, Foli 90, Full 282.885.